Grčka

Grčka, službeno helenska republika  je država u jugoistočnoj Evropi, smeštena na južnom kraju balkanskog poluostrva. Graniči se sa Bugarskom, Republikom Makedonijom i Albanijom na severu i Turskom na istoku. Egejsko more leži istočno od grčkog kopna (odnosno južno od grčke periferije Istočna Makedonija i Trakija), dok se Jonsko more nalazi na zapadu. Oba mora su deo istočnog mediteranskog bazena, te imaju brojna ostrva. Sadrži baštinu klasične Grčke, vizantskog carstva te skoro četiri veka otomanske vlasti. Smatra se kolevkom zapadne civilizacije i rodnim mestom demokratije, zapadne filozofije, olimpijskih igara, zapadne književnosti, političkih nauka, najvažnijih naučnih principa i drame (uključujući tragediju i komediju), te je imala posebno dugu i bogatu istoriju s kulturnim nasleđem koje je uticalo na Evropu, Severnu Afriku i Bliski Istok. Danas je Grčka razvijena zemlja, članica Evropske unije od 1981. godine, ekonomske i monetarne unije od 2001.

 

© 2019 Sky & Ocean - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.